Energetická občanka pro Váš dům a byt

prukazPři prodeji bytu či domu si od 1. ledna 2013 musíte nechat zpracovat energetický průkaz náročnosti budovy. Vyjde to až na 10000 Kč. V budoucnu to čeká i nájemní družstevní byty. Průkaz má kupujícím pomoci pořídit úspornější bydlení, podobně jako štítek při výběru pračky.

Stáhněte si celý článek v PDF (Zdroj – Mladá fronta, únor 2013)

Vyplněním kontaktního formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním vyplněných osobních údajů. Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám.. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. 3. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.