Princip tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo je zařízení, které slouží k získávání tepla z vnějšího prostředí a jeho transportu ohřevu vnitřních prostor. Základní princip fungování klimatizace lze charakterizovat následovně:

tepelne-cerpadlo-princip

1. fáze – expanze

Chladivo v podobě kapaliny proudí k rozstřikovacímu ventilu nebo kapiláře, která slouží díky malému otvoru jako tryska a uvolňuje tlak k části výparníku.

2. fáze – Vypařování (přijímání tepla)

Průchodem přes rozstřikovací ventil se zařízení dostane do oblasti, kde je nižší tlak, tím se kapičky chladiva intenzivně odpařují za získávání tepla z okolních zdrojů. Ohřáté plynné chladivo proudí ke kompresoru, kde dochází ke kompresi.

3. fáze – komprese

Páry chladiva jsou odsávány a současně stlačovány v kompresoru. Tímto procesem se také zvýší teplota chladiva, které putuje dále do kondenzátoru.

4. fáze – kondenzace (předávání tepla)

Páry v kondenzátoru předají nabyté teplo do okruhu k vytápění nebo přímo do vzduchu. Předáním energie v podobě tepla mění chladivo skupenství na kapalné. Zkapalněné chladivo proudí zpět k rozstřikovacímu ventilu nebo kapiláře, kde dochází k opětovné expanzi a celý cyklus se opakuje.