Historie tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo je zařízení, které se používá k ohřevu topné vody, vody v bazénu, k teplovzdušnému vytápění, atd. První tepelné čerpadlo v moderní podobě sestrojil Robert C. Webber na konci čtyřicátých let minulého století. Celý princip klimatizace byl obrácen a zařízení upraveno tak, aby dokázalo topit. Zařízení tím odebírá teplo z okolí a naopak prostor místnosti ohřívá. Jelikož se jedná o stejný princip jako u klimatizace, jsou moderní jednotky schopné celý směr předávání energie obracet a zastat tak jak vytápění během zimy, tak i chlazení během léta.

Jelikož je tepelné čerpadlo schopné využít volné energie z vnějšího prostředí, z tepelného výkonu, který je tepelné čerpadlo schopné poskytnout, tvoří i přes 80 % energie vzduchu z okolí a pouze 20 % z elektrické sítě k napájení kompresoru. Tepelné čerpadlo se tak stává jedním z nejúspornějších a nejefektivnějších zdrojů tepla.

Vyplněním kontaktního formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním vyplněných osobních údajů. Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám.. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. 3. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.