tc01.jpg
tc02.jpg
tc03.jpg
tc04.jpg
tc05.jpg
tc06.jpg
tc07.jpg
tc08.jpg
tc09.jpg
tc10.jpg
tc11.jpg
tc12.jpg
tc13.jpg
tc14.jpg
tc15.jpg
tc16.jpg
tc17.jpg
tc18.jpg
tc19.jpg
tc20.jpg
tc21.jpg
tc22.jpg
tc23.jpg
tc24.jpg
tc25.jpg
klima01.jpg
klima02.jpg
klima03.jpg
klima04.jpg
klima05.jpg
klima06.jpg
klima07.jpg
klima08.jpg
klima09.jpg
klima10.jpg
klima11.jpg
klima12.jpg
klima13.jpg
klima14.jpg
klima15.jpg
klima16.jpg
klima17.jpg
klima18.jpg
klima19.jpg
klima20.jpg
klima21.jpg
klima22.jpg
klima23.jpg
klima24.jpg
klima25.jpg
klima26.jpg
klima27.jpg
klima28.jpg
klima29.jpg
klima30.jpg
klima31.jpg
klima32.jpg
reku01.jpg
reku02.jpg
reku03.jpg
reku04.jpg
reku05.jpg
reku06.jpg
reku07.jpg
reku08.jpg
reku09.jpg
reku10.jpg
reku11.jpg
reku12.jpg
reku13.jpg
reku14.jpg
reku15.jpg
reku16.jpg
reku17.jpg
reku18.jpg
reku19.jpg
reku20.jpg
reku21.jpg
reku22.jpg
rekuperace01.jpg
rekuperace02.jpg
rekuperace03.jpg
rekuperace04.jpg
rekuperace05.jpg
rekuperace06.jpg
rekuperace07.jpg
rekuperace08.jpg
kotelny01.jpg
kotelny02.jpg
kotelny03.jpg
kotelny04.jpg
rekonstrukce01.jpg
rekonstrukce02.jpg
rekonstrukce03.jpg
rekonstrukce04.jpg
rekonstrukce05.jpg
rekonstrukce06.jpg
rekonstrukce07.jpg
rekonstrukce08.jpg
rekonstrukce09.jpg
rekonstrukce10.jpg
rekonstrukce11.jpg
rekonstrukce12.jpg
podlahovka01.jpg
podlahovka02.jpg
podlahovka03.jpg
podlahovka04.jpg
podlahovka05.jpg
podlahovka06.jpg
podlahovka07.jpg
podlahovka08.jpg
podlahovka09.jpg
podlahovka10.jpg
podlahovka11.jpg
Vyplněním kontaktního formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním vyplněných osobních údajů. Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám.. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. 3. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.