Klimatizace
chladí i topí

Klimatizace se v současnosti stala univerzálním zařízením, kterým v létě chladíte, na jaře a na podzim si přitopíte a v zimě ji můžete použít jako doplněk k topení.

Výhodou je především rychlost a možnost nastavení přesného času přitopení. Teplo pak proudí okamžitě, bez jakéhokoliv rozehřívání.

Při topení je dokonce úspornější než při chlazení, neboť má vyšší účinnost a menší spotřebu. Je to vlastně takové tepelné čerpadlo naruby.

Změna klimatu,
Česko se otepluje.

Rozlučte se s ročními obdobími, počasí v Česku se vymklo z mírného podnebí

Každý to to již poznal na vlastní kůži.
Léta jsou teplejší než dřív a zima se pozvolna vytrácí.
Toto potvrzuje i měření ČHMU – v průměru je tepleji o 0,7 °C než v období 1961–1990...

Přečtěte si celý článek

Není na co čekat.
S výběrem klimatizace pro Váš dům, byt, kancelář nebo firmu rádi poradíme.

Revize klimatizací a tepelných čerpadel

Nejste si jisti, jestli Vaše klimatizace či tepelné čerpadlo potřebuje revizi? Obraťte se na nás.

Provádíme periodické revize klimatizací a tepelných čerpadel.

Základní cena provedení revize je 1.500Kč při množství chladiva do 3kg.

Více informací

Vyplněním kontaktního formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním vyplněných osobních údajů. Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám.. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. 3. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.