Nové podmínky pro provádění revizí klimatizací a tepelných čerpadel od 1. Ledna 2017

Od 1.1.2017 mají majitelé určitých tepelných čerpadel a klimatizací povinnost provádět každoroční revize a stav zařízení zapisovat do evidenčních knih. Rozhodující je množství a typ chladiva u čerpadel a klimatizací.

Nařízení č. 517/2014 totiž mění způsob stanovení hranice pro povinné kontroly těsnosti. Novým limitem pro vznik povinnosti kontroly těsnosti je množství 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaného chladiva (pro hermeticky uzavřená zařízení 10 tun ekvivalentu CO2).

Srovnání starých limitů a limitů platných od 1.1.2017

Do 31. 12. 2016 Od 1.1.2017 Četnost kontroly
3kg 5 tun CO2-eq 1x za 12 měsíců
30kg 50 tun CO2-eq 1x za 6 měsíců
300kg 500 tun CO2-eq 1x za 3 měsíce

Revizi musí vždy provádět certifikovaný odborník a evidenční knihu musíte uchovat po dobu 5 let pro případ kontroly.