Nové podmínky pro provádění revizí klimatizací a tepelných čerpadel od 1. Ledna 2017

Od 1.1.2017 mají majitelé určitých tepelných čerpadel a klimatizací povinnost provádět každoroční revize a stav zařízení zapisovat do evidenčních knih. Rozhodující je množství a typ chladiva u čerpadel a klimatizací.

Nařízení č. 517/2014 totiž mění způsob stanovení hranice pro povinné kontroly těsnosti. Novým limitem pro vznik povinnosti kontroly těsnosti je množství 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaného chladiva (pro hermeticky uzavřená zařízení 10 tun ekvivalentu CO2).

Srovnání starých limitů a limitů platných od 1.1.2017

Do 31. 12. 2016 Od 1.1.2017 Četnost kontroly
3kg 5 tun CO2-eq 1x za 12 měsíců
30kg 50 tun CO2-eq 1x za 6 měsíců
300kg 500 tun CO2-eq 1x za 3 měsíce

Revizi musí vždy provádět certifikovaný odborník a evidenční knihu musíte uchovat po dobu 5 let pro případ kontroly.

Vyplněním kontaktního formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním vyplněných osobních údajů. Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám.. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. 3. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.