Servis klimatizací i tepelných čerpadel

Zajišťujeme údržbu a odborný servis klimatizací, tepelných čeprpadel a všech dalších námi dodávaných zařízení po celé ČR.

Případné problémy mohou klienti s námi kdykoli konzultovat na uvedených kontaktech.

Samozřejmostí je objednávka a doručení všech náhradních originálních dílů, jen díky kterým Vám také budou poskytnuty všechny výhody záruční opravy.

KONTAKT
tel. 734 622 889
e-mail: zvonek@cmc-heating.cz

Vyplněním kontaktního formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním vyplněných osobních údajů. Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám.. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. 3. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.