Typy konfigurací klimatizace

Dělená klimatizace

Jedná se o nejúčinnější, nejtišší, nejpohodlnější a tím pádem dnes i jednoznačně nejobvyklejší variantu klimatizace. Celý chladící cyklus je rozdělen mezi vnitřní a venkovní jednotku, které jsou spojené potrubím. Dělená klimatizace umožňuje dosažení nejnižších provozních nákladů a díky umístění kompresoru ve venkovní jednotce se vyznačuje i nejmenší hlučností. Vnitřní jednotka může být vybavena i filtrační funkcí, ionizátorem a podobně. Dělenou klimatizaci mohou tvořit následující konfigurace:

Split – sestavu split tvoří jedna vnější jednotka, která je napojena na jednu vnitřní jednotku.

tc-split-vzduch-vzduch

 

Multisplit – sestavu multisplit tvoří jedna vnější jednotka, která je napojena na dvě a více vnitřních jednotek.

klimatizace-multisplit

 

Okenní klimatizace

Jedná se o kompaktní systém, který umožňuje celý chladící cyklus v jediné kompaktní jednotce, která se zabudovává přímo do okna nebo do venkovní zdi, protože je nutná teplotní výměna mezi vnitřním prostorem a okolím. Výhodou je snazší montáž, jelikož není třeba jednotku s ničím spojovat. Nevýhodou je vyšší hlučnost a větší zásahy do stavby kvůli umístěním zařízení do okna nebo zdi.

klimatizace-okenni

 

Mobilní klimatizace

Stejně jako okenní klimatizace je i mobilní klimatizace kompaktním systémem, u kterého celý proces probíhá v jediné jednotce. Jelikož se ale celé zařízení nachází v interiéru, je nutné spojení s vnějším okolím prostřednictvím potrubí, které zajišťuje odtah přebytečného tepla z vnitřního prostoru do okolí. Tím ale mobilní klimatizace získává řadu nevýhod, jednak je to mnohem nižší účinnost než u ostatních systémů, jednak odvodem teplého vzduchu vzniká podtlak, který do místnosti přináší opět teplý vzduch z okolí. Navíc umístění jednotky (a tedy i kompresoru) uvnitř místnosti znamená mnohem vyšší hlučnost systému oproti alternativním aplikacím klimatizace.

Ochlazovače vzduchu

Jedná se o zařízení s ventilátorem, který ochlazuje proud vzduchu za pomoci odparu vody. Nejedná se o klimatizaci a jeho účinnost je velmi omezená. Nemá tedy podstatnější vliv na teplotu a navíc zvyšuje vlhkost v místnosti.

Vyplněním kontaktního formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním vyplněných osobních údajů. Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám.. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. 3. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.