Princip klimatizace

Klimatizace slouží k přesunu přebytečného tepla z vnitřních prostor do okolí. Základní princip fungování klimatizace lze charakterizovat následovně:

klimatizace-princip

 

1. fáze – komprese

Kompresor nasává chladivo v plynné podobě a pod vysokým tlakem tyto páry stlačuje. Páry se při kompresi rovněž tlakem zahřívají.

2. fáze – kondenzace (předávání tepla)

Vysoce stlačené páry chladiva se v kondenzátoru intenzivně ochlazují a tím dochází k jejich kondenzaci, přičemž se do okolí ze změny skupenství látek a stlačení uvolňuje energie v podobě tepla. Zkapalněné chladivo je transportováno do místa určení.

3. fáze – expanze

Chladivo v podobě kapaliny proudí k rozstřikovacímu ventilu nebo kapiláře, která slouží díky malému otvoru jako tryska.

4. fáze – Vypařování (přijímání tepla)

Průchodem přes rozstřikovací ventil se zařízení dostane do oblasti, kde je nižší tlak a vyšší teplota (výparník s pokojovou teplotou) a kapičky chladiva se tím pádem intenzivně odpařují získáváním tepla z interiéru. Proud vzduchu procházející výparníkem se tím pádem o výparník velmi intenzivně chladí. Ohřátý plyn proudí zpět ke kompresoru, kde dochází k opětovné kompresi a celý cyklus se opakuje.