Typy konfigurací tepelných čerpadel

Monoblok – o monoblok tepelné čerpadlo se jedná v případě, kdy celý cyklus vypařování i kondenzace probíhá v jediné jednotce, která obsahuje jak výparník, tak výměník, ze kterého tepelné čerpadlo předává teplo přímo do topného okruhu. Tato konfigurace se nejčastěji používá u tepelných čerpadel vzduch / voda a u tepelných čerpadel voda / voda a země / voda, ve kterých ale jednotka místo výparníku obsahuje výměník, napojený na vstupní zdroj tepla.

tepelne-cerpadlo-monoblok

Split – tepelné čerpadlo systému split (tedy dělený systém) má rozdělený proces tepelné výměny mezi vnitřní a venkovní jednotku. Ve venkovní jednotce probíhá vypařování a komprese a ve vnitřní jednotce zkapalnění a předání tepla do topného okruhu (tepelná čerpadla vzduch / voda) nebo přímo do vzduchu (tepelná čerpadla vzduch / vzduch).

tc-split-vzduch-vodatc-split-vzduch-vzduch

Multisplit – v případě multisplit systému je proces tepelné výměny rozdělen stejně jako u tepelného čerpadla systému split, s tím rozdílem, že plyn je z jedné venkovní jednotky transportován do dvou a více vnitřních jednotek. Nejčastěji je tato konfigurace používána u tepelných čerpadel vzduch / vzduch.

tc-multisplit

Vyplněním kontaktního formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním vyplněných osobních údajů. Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám.. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. 3. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.