Chladivo

Chladivo je chemická látka nebo směs látek používaná v tepelném cyklu, ve kterém podléhá fázové přeměně z plynu na kapalinu a zpět. Chladivo musí mít dobré termodynamické vlastnosti, musí být nekorozivní a bezpečné. Mezi termodynamické vlastnosti patří bod varu mírně pod cílovou teplotou, vysoké výparné teplo, nízká hustota v kapalné formě, relativně vysoká hustota v plynné formě a vysoká kritická teplota. Teplota varu/zkapalnění probíhá při teplotě cca 20-55°C, díky čemuž umožňuje efektivní tepelnou výměnu mezi prostředím s kondenzátorem a prostředím s výparníkem.

Nejrozšířenějším chladivem pro klimatizace i tepelná čerpadla je v současnosti látka s označením R410A, která nepoškozuje ozónovou vrstvu a je ohleduplná k životnímu prostředí.