Technologie kompresoru

FixSpeed kompresor

Jedná se o standardní kompresor, který má pevný počet otáček a tím i stálý provozní výkon. Výkon celé klimatizační jednotky je možno regulovat pouze zapínáním a vypínáním celé jednotky. Výhodou je nižší hlučnost zařízení a pravidelný chod bez rázů a vibrací, avšak kvůli jednoduché regulaci typu zapnout/vypnout je udržování požadované teploty méně přesné, zvyšují se mechanické ztráty při rozběhu a chybí možnosti regulace zařízení oproti invertorovým kompresorům.

Invertorový kompresor

Jedná se o technologii, která umožňuje plynule řídit otáčky kompresoru a plynule regulovat okamžitý výkon kompresoru i celého zařízení. Díky tomu lze výkon zařízení přizpůsobit aktuálním potřebám uživatele a využít jen takový výkon, jaký je v místnosti právě potřeba. Invertorový se nazývá proto, že je řízen a napájen z invertoru, tedy frekvenčního měniče, který řídí frekvenci napětí (počet otáček kompresoru) a velikost napětí (výkon kompresoru). Díky invertoru je možné dosáhnout až 30% úspory spotřeby energie a zvýšení topného faktoru (COP) a současně udržovat přesnějšího a stabilnějšího výkonu zařízení.

kompresor-graf

DC-invertorový kompresor

DC je označením pro stejnosměrný proud, tato technologie invertoru umožňuje řídit efektivněji otáčky a výkon kompresoru (a tedy i výkon celého zařízení) a i další prvky systému. Zařízení se vyznačuje velmi tichým provozem a pracuje s až 10% úsporou energie oproti zařízení s AC inverterem (se střídavým proudem) a 40% oproti FixSpeed kompresorům.

Vyplněním kontaktního formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním vyplněných osobních údajů. Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám.. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. 3. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.