COP a ERR

COP

Topný faktor COP (Coefficient of Performance – česky koeficient výkonu) vyjadřuje poměr mezi výkonem tepelného čerpadla a odebrané elektrické energie za určitých teplotních podmínek. Tedy kolikrát topný výkon tepelného čerpadla převyšuje elektrickou energii vydanou na tento výkon. Hodnota koeficientu COP se u tepelných čerpadel pohybuje mezi 2,5 a 4,5. Čím je tento koeficient vyšší, tím vyšší je i účinnost tepelného čerpadla a tím nižší jsou náklady na vytápění.

EER

Chladící faktor EER (Energy Efficiency Ratio – česky koeficient energetické efektivnosti) vyjadřuje poměr mezi množstvím tepla, odebraným z vnitřního prostředí, a elektrickou energií vydanou na tento výkon za určitých teplotních podmínek. Hodnota EER se zpravidla pohybuje mezi 2,0 a 4,0. Čím je tento koeficient vyšší, tím je i klimatizace efektivnější a tím nižší jsou náklady na vytápění.