COP a ERR

COP

Topný faktor COP (Coefficient of Performance – česky koeficient výkonu) vyjadřuje poměr mezi výkonem tepelného čerpadla a odebrané elektrické energie za určitých teplotních podmínek. Tedy kolikrát topný výkon tepelného čerpadla převyšuje elektrickou energii vydanou na tento výkon. Hodnota koeficientu COP se u tepelných čerpadel pohybuje mezi 2,5 a 4,5. Čím je tento koeficient vyšší, tím vyšší je i účinnost tepelného čerpadla a tím nižší jsou náklady na vytápění.

EER

Chladící faktor EER (Energy Efficiency Ratio – česky koeficient energetické efektivnosti) vyjadřuje poměr mezi množstvím tepla, odebraným z vnitřního prostředí, a elektrickou energií vydanou na tento výkon za určitých teplotních podmínek. Hodnota EER se zpravidla pohybuje mezi 2,0 a 4,0. Čím je tento koeficient vyšší, tím je i klimatizace efektivnější a tím nižší jsou náklady na vytápění.

Vyplněním kontaktního formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním vyplněných osobních údajů. Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám.. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. 3. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.