Nástěnné splitové jednotky

Nástěnné splitové jednotkyU-CROWN

 • WiFi modul
 • Cold Plasma generátor
 • Prostorový 3D výstup vzduchu

Nástěnné splitové jednotkyAMBER

 • WiFi modul
 • Cold Plasma generátor
 • Prostorový 3D výstup vzduchu

Nástěnné splitové jednotkyFAIRY

 • WiFi modul
 • Cold Plasma generátor
 • 7 stupňů rychlosti ventilátoru

Nástěnné splitové jednotkyLOMO

 • WiFi modul
 • Cold Plasma generátor (mimo 24K)
 • 4 stupně rychlosti ventilátoru

Nástěnné splitové jednotkyBORA

 • 4 stupně rychlosti ventilátoru
 • Elektronické nastavení lamely ve vertikálním směru
 • Funkce temperování na 8°C
Vyplněním kontaktního formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním vyplněných osobních údajů. Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám.. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. 3. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.