Sinclair

Nástěnné multisplitové jednotkyVENKOVNÍ JEDNOTKA

 • Energetická třída A++ / A+
 • Výkon chlazení 4,1 kW
 • Výkon topení 4,4 kW

Nástěnné multisplitové jednotkySPECTRUM

 • Energetická třída A++ / A+
 • Výkon chlazení 2,7 kW
 • Výkon topení 3,0 kW

Nástěnné multisplitové jednotkyFOCUS

 • Energetická třída A++ / A+
 • Výkon chlazení 2,1 kW
 • Výkon topení 2,6 kW

Nástěnné splitové jednotkySPECTRUM

 • Energetická třída A+++ / A++
 • Výkon chlazení 2,7 kW
 • Výkon topení 2,9 kW

Nástěnné splitové jednotkyFOCUS

 • Energetická třída A++ / A+
 • Výkon chlazení 2,7 kW
 • Výkon topení 2,8 kW

Nástěnné splitové jednotkyVISION

 • Energetická třída A++ / A+
 • Výkon chlazení 2,5 kW
 • Výkon topení 2,8 kW

Nástěnné splitové jednotkyRAY

 • Energetická třída A++ / A+
 • Výkon chlazení 2,5 kW
 • Výkon topení 2,8 kW
Vyplněním kontaktního formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním vyplněných osobních údajů. Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám.. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. 3. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.