Rekuperátory BRINK

Rekuperátory BRINKFlair 325 /NOVINKA/

brink
  • Kompletně nová přepracovaná větrací jednotka vychází z těch nejlepších zkušeností z předešlých řad

Rekuperátory BRINKSky 150/200/300

brink
  • Rekuperace pro instalace do menších prostor, jejich výška činí pouhých 20 cm

Rekuperátory BRINKRenovent Excellent 300/400/450

brink
  • Špičkové rekuperace dosahující skvělých parametrů s velmi dobrým vybavením již v základu

Rekuperátory BRINKAir 70

brink
  • Lokální rekuperační jednotka, nenáročná na instalaci – přes stěnu

Rekuperátory BRINKRenovent Excellent 180

brink
  • Malá a tichá větrací jednotka určena pro prostorově omezené instalace v bytech a malých domech
Vyplněním kontaktního formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním vyplněných osobních údajů. Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám.. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. 3. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.