Sortiment

Ohřev TUVMACH IN 15,0

mach
 • Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro domy s tepelnou ztrátou do 22kW
 • Výkon od 40% do 120%
 • Možnost vzdálené správy přes internet

Tepelná čerpadlaMACH IN S15

mach
 • Výkon od 80% do 120%
 • Možnost vzdálené správy přes internet

voda/vodaMACH IN W15

mach
 • Výkon od 80% do 120%
 • Možnost vzdálené správy přes internet

vzduch/vodaChameleon

mach
 • Moderní design
 • Tiché a výkonné výparníky
 • LCD panel

Ohřev TUVMACH TUV

mach
 • Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé užitkové vody
 • Zabudovaná ochrana proti zanešení zásobníku vodním kamenem
 • Teplotní ochrana proti přehřátí kompresoru

země/vodaMACH IN S8

mach
 • Tepelné čerpadlo země/voda S pro domy s tepelnou ztrátou do 12kW
 • Výkon od 80% do 120%
 • Možnost vzdálené správy přes internet

země/vodaMACH IN S10

mach
 • Tepelné čerpadlo  země/voda S pro domy s tepelnou ztrátou do 18kW
 • Výkon od 80% do 120%
 • Možnost vzdálené správy přes internet

voda/vodaMACH IN W10

mach
 • Tepelné čerpadlo voda/voda W a země/voda S pro domy s tepelnou ztrátou do 18kW
 • Výkon od 80% do 120%
 • Možnost vzdálené správy přes internet

voda/vodaMACH IN W8

mach
 • Tepelné čerpadlo voda/voda W pro domy s tepelnou ztrátou do 12kW
 • Výkon od 80% do 120%
 • Možnost vzdálené správy přes internet

vzduch/vodaMACH IN 8,3

mach
 • Výkon od 40% do 120%
 • Možnost vzdálené správy přes internet
Vyplněním kontaktního formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním vyplněných osobních údajů. Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám.. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. 3. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.