Sortiment

NezařazenéV CA-E

ariston
 • Výrazná úspora plynu
 • Možnost připojení spínacích hodin
 • Elektronické zapalování
 • Bez pilotního plamínku

NezařazenéP CA

ariston
 • Piezoelektrické zapalování
 • Velké množství teplé vody
 • Možnost kaskádového uspořádání

NezařazenéV CA

ariston
 • Piezoelektrické zapalování
 • Plynová amatura se třemi pojistkami
 • Není nutné el. připojení

 

NezařazenéBDR

ariston
 • Perfektní izolace s minimálními tepelnými ztrátami
 • Vysoká flexibilita instalace
 • Připojení teplé a studené vody ve spodní části

 

NezařazenéBCH

ariston
 • MINIMALIZACE VZNIKU VODNÍHO KAMENE
 • VYSOKÝ VÝKON A ÚČINNOST VÝMĚNÍKU
 • OCHRANA PROTI KOROZI

NezařazenéBC2S

ariston
 • OCHRANA NÁDRŽE SPECIÁLNÍM TITANOVÝM SMALTEM
 • ROVNOMĚRNÝ A RYCHLÝ OHŘEV
 • PŘÍPRAVA PRO RECIRKULACI

NezařazenéBC1S

ariston
 • PŘÍPRAVA PRO RECIRKULACI
 • SNADNÝ PŘÍSTUP DO NÁDRŽE
 • ROVNOMĚRNÝ A RYCHLÝ OHŘEV

 

HitachiŘada SET-FREE (VRF)

hitachi
 • Klimatizační jednotky pro větší prostory
 • Rychlá instalace a montáž

HitachiŘada UTOPIA

hitachi
 • Klimatizační jednotky pro větší prostory
 • Obzvlášť tichý chod jednotek
 • Snadná obsluha

HitachiMULTIZONE – multisplit

hitachi
 • Pro menší místnosti
 • „Multisplit“ – více vnitřních jednotek s 1 venkovní jednotkou

HitachiMONOZONE-split

hitachi
 • Pro menší místnosti
 • „Split“ – 1 vnitřní a 1 venkovní jednotka

HitachiNástěnná jednotka Premium

hitachi
 • Nízká hladina hluku
 • Vysoká energetická účinnost
Vyplněním kontaktního formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním vyplněných osobních údajů. Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám.. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. 3. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.