Nezařazené

NezařazenéP FB

ariston
 • K dispozici velké množství teplé vody
 • Pro místa bez možnosti napojení na komín
 • Příprava na recirkulaci

NezařazenéV FB

ariston
 • Vysoká bezpečnost provozu
 • Pro místa bez možnosti napojení na komín
 • Není nutné el. připojení

NezařazenéMICRO C 45

ariston
 • Vysoká bezpečnost provozu
 • Plynová armatura se třemi pojistkami
 • Není nutné elektrické připojení

NezařazenéV CA-E

ariston
 • Výrazná úspora plynu
 • Možnost připojení spínacích hodin
 • Elektronické zapalování
 • Bez pilotního plamínku

NezařazenéP CA

ariston
 • Piezoelektrické zapalování
 • Velké množství teplé vody
 • Možnost kaskádového uspořádání

NezařazenéV CA

ariston
 • Piezoelektrické zapalování
 • Plynová amatura se třemi pojistkami
 • Není nutné el. připojení

 

NezařazenéBDR

ariston
 • Perfektní izolace s minimálními tepelnými ztrátami
 • Vysoká flexibilita instalace
 • Připojení teplé a studené vody ve spodní části

 

NezařazenéBCH

ariston
 • MINIMALIZACE VZNIKU VODNÍHO KAMENE
 • VYSOKÝ VÝKON A ÚČINNOST VÝMĚNÍKU
 • OCHRANA PROTI KOROZI

NezařazenéBC2S

ariston
 • OCHRANA NÁDRŽE SPECIÁLNÍM TITANOVÝM SMALTEM
 • ROVNOMĚRNÝ A RYCHLÝ OHŘEV
 • PŘÍPRAVA PRO RECIRKULACI

NezařazenéBC1S

ariston
 • PŘÍPRAVA PRO RECIRKULACI
 • SNADNÝ PŘÍSTUP DO NÁDRŽE
 • ROVNOMĚRNÝ A RYCHLÝ OHŘEV

 

NezařazenéCLAS B

ariston
 • DVOURYCHLOSTNÍ ČERPADLO SE SAMOODVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM
 • MOŽNOST PŘIPOJENÍ TERMOSTATU

NezařazenéBS

ariston
 • Autodiagnostika pomocí LED diod
 • Systém ochrany proti zamrznutí a tvorbě vodního kamene
Vyplněním kontaktního formuláře nám udělujete souhlas se zpracováním vyplněných osobních údajů. Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od Vás užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám.. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. 3. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.